verbal by design®

[Piiri: mitä me teemme & miksi]

Devign kehittää tai jalostaa eri puolilla maailmaa toimivien yritysten brändimarkkinointia ja identiteettistrategioita, tuodakseen paremmin esille niiden ainutlaatuisen äänen. Vahvuutemme kuuluvat brändiasemointi, brändipersonointi, brändiarkkitehtuurit, lyhyet mainospuheet, markkinointiviestit, nimet, sloganit, muun älyllisen omaisuuden luominen, mainosten laatiminen jne.

Oikean brändiasemoinnin luominen tai kilpailuetua tuovan brändiviestin välittäminen ei ole sattuman kauppaa. Se on valtava, asiakaslähtöinen ponnistus joka koostuu monista eri kriteereistä ja kuitenkin aikaan sidoksissa olevista harjoituksista. Työteliäs prosessi joka tuottaa brändiviestinnän, ohjaa lopulta teidän brändinne havaitsemista. Ja sanat, niiden kokonaisvaltainen kommunikointi ja brändikieli (jota Devign kutsuu ”verbaaliseksi muotoiluksi”), ovat minkä tahansa brändin olemuksessa etualalla. 

Mikä on tosissaan olemisen merkitys brändin luomisessa?
Yksinkertainen, ”ihan-totta” – tyyppinen verbaalinen ilmaus on minkä tahansa brändin innostava, joustava selkäranka.

 

Sanojen ja kielien lumo on verbaalisen muotoilun impulssi. Devignille vauhdin antava alkuvoima löytyy alkuperäisellä ja huolellisesti toteutetulla puhutulla, kuullulla ja kirjoitetulla markkinointiviestillä aikaansaadusta tuotemerkin arvonnoususta asiakasyritysten taseessa. Hyvin tehty verbaalinen skaala kuljettaa kiinteää brändi-identiteettiä eteenpäin ja tiivistää kadehdittavan imagon.