verbal by design®

[To Fix Devign: odotukset]

Kasvotusten kommunikointi on melkein mennyttä aikaa, se on lisääntyvästi välttämätöntä, että brändi on vahva suusta suuhun. Verbaalisesti itseriittoiset brändit valtaavat ja välittävät oman ulkonäön ja tunteen. Nämä vihjeet, yhdistettynä niitä täydentävään visualiseen kieleen, luovat ja ylläpitävät tunneperäisiä siteitä ja mielikuvia, jotka juuri ovat olennaisia brändin menestystekijöitä.

Devignilla me poraudumme kaikkein huomionarvoisimpaan viestiin — brändin ydintotuuteen — kehitämme verbaalisen ilmaisun systeemin. Meidän selkokielinen kerronta on selkeää, olennaista ja asiallista. Juoni on paksu: Kokemus on helppoa korville.  

Devignin kohdemarkkinointikommunikointi luo, tukee ja edistää brändilupausta, joka lopulta johtaa asiakaskäyttäytymisen muutokseen.