verbal by design®

[Piiri: prosessi]

Luova työmme on organisoitua ja pohjautuu vakaaseen toimintasuunnitelmaan. Devign tunnetaan avoimesta keskustelusta jota tukee vahva liike-elämän tuntemus ja vuosien kokemus brändien luomisesta. Aktiivisina kuuntelijoina asetumme etäälle antaaksemme tilaa teidän erityistarpeillenne. Prosessin edetessä on ajatuksissa aina tilaa joustavuudelle, muutoksille ja mukauttamiselle.  Haluamme teidän näyttävän ja kuulostavan yhtä upealta kuin olette!

Tietyissä toimintasuunnitelmissa (nimien ja sloganeiden luonti) parhaat tulokset saadaan etukäteen asetetuille suodattimilla, jotka järjestetään teidän vaatimustemme ja tuotemerkkien saatavuuden mukaisesti. Ahkeruus brändiluomisessa auttaa välttämään mahdolliset karikot ja päällekkäisyydet esim. tuotemerkkien nimissä.

Älylliseen omaisuuteen liittyvät toimeksiannot tehdään huolellisella seulontatutkimuksella, jotta varmistetaan eri vaihtoehtojen varma saatavuus, ja lopulta valitun vaihtoehdon kitkaton tuotemerkin rekisteröinti.

Helpottaaksemme tuottavaa luomisprosessia ja toimivaa tuotetta alkutaipaleella, haluamme eliminoida kiusalliset ja kalliit kirjaimelliset kommellukset, tarjoamme alustavaa tuotemerkki- ja domain-nimen saatavuuden etsimistä, symbolismin ja muiden kielellisen kritiikkien kuten kulttuurisidonnaisten käännösten ja äidinkieltään puhuvien arviointia.